Arama They Didn't

11:32 pm - 12/29/2013

Drama Prime Time Ratings ~12/23[green = highest] – [red = lowest] – [## = finished]

Keiji no Manazashi #END
(01) 08.4% – (02) 06.8% – (03) 07.7% – (04) 10.0% – (05) 08.1% – (06) 08.1% – (07) 08.3% –
(08) 08.2% – (09) 07.4% – (10) 06.9% – (11) 07.7% //

Umi no Ue no Shinryojo #END
(01) 15.6% – (02) 12.4% – (03) 11.4% – (04) 10.6% – (05) 12.1% – (06) 08.9% – (07) 09.9% –
(08) 09.5% – (09) 09.2% – (10) 09.9% – (11) 14.1% //

Henshin Interviewer no Yuutsu #END
(01) 01.9% – (02) 01.3% – (03) 01.2% – (04) 01.3% – (05) 00.7% – (06) 01.0% – (07) 00.4%
(08) 00.8% – (09) 00.6% – (10) 01.0% //


Miss Pilot
(01) 15.0% – (02) 12.4% – (03) 10.3% – (04) 12.7% – (05) 11.0% – (06) 11.6% – (07) 12.7% –
(08) 10.7% – (09) 10.6% – (10) 10.6%

Glass no Ie
(01)
10.6% – (02) 08.8% – (03) 07.1% – (04) 07.3% – (05) 08.1% – (06) 07.8% – (07) 08.5% –
(08) 09.7% – (09) 10.5% //


Mayonaka no Panya-san
(01) 04.6% – (02) 04.8% – (03) 05.2% – (04) 05.1% – (05) 05.1% – (06) 04.7% – (07) 05.4%

Yorozu Uranai Dokoro #END
(01) 11.5% – (02) 09.4% – (03) 09.3% – (04) 09.0% – (05) 08.4% – (06) 7.8% – (07) 07.5% –
(08) 09.0% – (09) 08.2% – (10) 07.4% – (11) 08.1% //

Aibou Season 12
(01) 19.7% – (02) 17.0% – (03) 15.1% – (04) 18.6% – (05) 16.8% – (06) 15.6% – (07) 14.4%
(08) 15.4% – (09) 16.9%

Danda Rin ~ Roudou Kijun Kantokukan
(01) 11.1% – (02) 07.8% – (03) 07.4% – (04) 07.2% – (05) 05.2% – (06) 07.6% – (07) 07.2% –
(08) 05.6% – (09) 07.4% – (10) 06.3% – (11) 08.6% //

Legal High 2 #END
(01) 21.2% – (02) 16.8% – (03) 18.5% – (04) 18.3% – (05) 18.3% – (06) 17.7% – (07) 17.7% –
(08) 16.2% – (09) 18.3% – (10) 18.9% //

Asaki Yumemishi ~ Yaoya Oshichi Ibun
(01) 05.8% – (02) 05.0% – (03) 04.0% – (04) 05.6% – (05) 03.6% – (06) 03.2% – (07) 03.5% –
(08) 04.2% – (09) 04.1% – (10) 06.0% //


Kasoken no Onna 13
(01) 12.7% – (02) 13.7% – (03) 11.9% – (04) 13.0% – (05) 11.8% – (06) 12.6% – (07) 13.7%
(08) 11.9%

Doctor-X 2 ~ Gekai Daimon Michiko #END
(01) 22.8% – (02) 23.1% – (03) 18.4% – (04) 21.3% – (05) 23.7% – (06) 22.1% – (07) 23.9% –
(08) 22.5% – (09) 26.9% //

Otto no Kanojo
(01) 04.7% – (02) 04.8% – (03) 03.7% – (04) 03.1% – (05) 03.0% – (06) 03.6% – (07) 04.5% –
(08) 03.3% //

Dokushin Kizoku #END
(01) 12.6% – (02) 11.3% – (03) 11.6% – (04) 10.6% – (05) 12.7% – (06) 10.1% – (07) 10.4% –
(08) 11.1% – (09) 12.1% – (10) 12.9% – (11) 09.6% //

Hakuba no Ouji-sama Junai Tekireiki
(01) 05.4% – (02) 03.4% – (03) 03.2% – (04) 03.4% – (05) 02.6% – (06) 04.0% – (07) 03.6% –
(08) 03.2% – (09) 03.5% – (10) 04.2% – (11) 03.6% – (12) 03.5%

Higanjima
(01) 01.7% – (02) 01.2% – (03) 01.6% – (04) 01.0% – (05) 01.1% – (06) 00.9% – (07) 01.4% –
(08) 00.9% – (09) 01.2%

Kazoku no Urajijo
(01) 06.5% – (02) 05.6% – (03) 04.2% – (04) 04.4% – (05) 03.8% – (06) 04.2% – (07) 03.4%
(08) 04.2% //

Kurokochi
(01) 12.0% – (02) 11.2% – (03) 09.2% – (04) 09.1% – (05)
07.2% – (06) 08.8% – (07) 09.1% –
(08) 09.9% – (09) 08.0% – (10) 10.5% //


Toshi Densetsu no Onna 2
(01) 08.4% – (02) 07.7% – (03) 07.4% – (04) 07.5% – (05) 06.9% – (06) 07.4% – (07) 07.3% //

Jikken Keiji Totori 2
(01) 05.0% – (02) 06.1% – (03) 06.0% – (04)
03.8% – (05) 05.4% – (06) 07.9% //

Taiyou no Wana #END
(01) 04.6% – (02) 03.8% – (03) 04.1% – (04) 04.1% //

Tokyo Bandwagon
(01)
08.8% – (02) 08.2% – (03) 07.8% – (04) 06.3% – (05) 06.2% – (06) 06.8% – (07) 06.1%
(08) 06.3% – (09) 07.3% – (10) 06.5% //


Honey Trap #END
(01) 07.5% – (02) 06.6% – (03) 07.8% – (04) 06.0% – (05) 04.2% – (06) 07.0% – (07) 06.4% –
(08) 05.0% – (09) 05.0% – (10) 04.5% //

49
(01) 03.1% – (02) 02.7% – (03) 03.2% – (04) 02.4% – (05) 02.6% – (06) 01.7% – (07) 02.8% –
(08) 01.8% – (09) 02.6% – (10) 02.2%

Saibancho! Onaka Sukimashita!
(01) 02.0% – (02) 01.5% – (03) 02.2% – (04) 02.6% – (05) 02.0% – (06) 00.8% – (07) 00.9% –
(08) 01.5% – (09) 01.3% – (10) 01.2%

Ando Lloyd ~A.I. knows LOVE?~
(01) 19.2% – (02) 15.2% – (03) 13.2% – (04)
10.3% – (05) 11.5% – (06) 11.4% – (07) 11.2% –
(08) 10.7% – (09)
10.3% – (10) 12.6% //

Yae no Sakura
(01
) 21.4% – (02) 18.8% – (03) 18.1% – (04) 18.2% – (05) 18.1% – (06) 15.3% – (07) 17.5% –
(08) 15.6% – (09) 15.1% – (10) 12.6% – (11) 14.3% – (12) 13.9% – (13) 14.3% – (14) 11.7% –
(15) 14.2% – (16) 13.8% – (17) 13.7% – (18) 15.7% – (19) 15.0% – (20) 13.7% – (21) 14.1% –
(22) 13.3% – (23) 15.0% – (24) 14.8% – (25) 12.9% – (26) 14.0% – (27) 12.9% – (28) 16.1% –
(29) 14.5% – (30) 12.6% – (31) 15.4% – (32) 13.9% – (33) 15.9% – (34) 13.4% – (35) 14.2% –
(36) 15.4% – (37) 15.0% – (38) 11.9% – (39) 13.3% – (40) 12.4% – (41) 12.4% – (42) 15.2% –
(43) 11.5% – (44)
10.0% – (45) 12.8% – (46) 13.7% – (47) 13.7% – (48) 13.7% – (49) 12.2% –
(50) 16.6% //


source
mjlights 2nd-Jan-2014 12:38 am (UTC)
Never thought I'd see that kind of ratings for one so famous. He needs to change the characters he plays. Variety is the key. K needs to stop being the long haired hero in his dramas.
This page was loaded Aug 13th 2022, 6:16 am GMT.